s งานอารักขาบุคคลสำคัญ, บอดี้การ์ด รักษาความปลอดภัย, BodyGuard - สน.เอกชน นักสืบที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

งานบอดี้การ์ด(อารักขาบุคคลสำคัญ)

การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่ได้รับผู้ไม่หวังดีย่อมเป็นบทเรียนที่เจ็บปวดอย่างยิ่งสำหรับบุคคลหรือญาติพี่น้องที่รักเรา ประเด็นปัญหานั้นสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ ถ้าเรามีการป้องกันโดยผู้ที่มีประสบการณ์ เราจะเห็นได้ว่าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองมักจะมีระบบการป้องกันภัยเหล่านี้อย่างเหนี่ยวแน่นเพราะเขารู้ว่าหากปัญหามาแล้วจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้ ดังนั้นทางทีมงานจึงมีการฝึกทักษะระบบการอารักขาอยู่ตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าของเราเป็นหลัก

สน.เอกชน รับจ้างรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล ด้วยทีมงานบุคคลากรที่มีความชำนาญ เฉพาะด้าน เคยผ่านการฝึกทางด้านการอารักขาและรักษาความปลอดภัย และเคยผ่านงานการรักษาความปลอดภัยแก่บุคคลสำคัญระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง นักธุรกิจ นายทหารหรือนายตำรวจระดับสูงฯลฯ เนื่องจากบุคคลเหล่านี้เคยปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยอารักขาบุคคลสำคัญมาก่อนทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นอดีตทหารหรืออดีตตำรวจที่มีประสพการณ์ในการทำงานมาอย่างโชกโชน ท่านจึงสามารถที่จะมั่นใจได้ว่า ท่าน หรือบุคคลที่ท่านต้องการที่จะให้เขาได้รับความปลอดภัย จะได้รับความคุ้มครองอย่างดีที่สุด

สน.เอกชน สามารถที่จะจัดหาบอร์ดี้การ์ดได้ตามลักษณะงานที่ผู้ว่าจ้าง หรือบุคคลสำคัญต้องการ จะเป็นคนเดียว สองคน หรือเป็นทีม ไม่ว่าจะเป็นทีมขนาดเล็ก หรือทีมขนาดใหญ่ เราสามารถจัดได้ตามความเหมาะสม หรือตามลำดับความสำคัญและความเสี่ยงของท่าน หรือบุคคลสำคัญนั้น ๆ หรืออาจจะต้องใช้รถนำขบวนหรือรถปิดท้ายขบวน ท่านหรือผู้ว่าจ้าง หรือบุคคลสำคัญของท่านสามารถที่จะกำหนดและทาง สน.เอกชนก็สามารถที่จะจัดให้ได้ตามที่ต้องการ นอกจากนี้ สน.เอกชน ยังสามารถที่จะติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย ซึ่งจะสามารถทำให้เกิดความปลอดภัยแก่ท่าน หรือบุคคลสำคัญของท่าน ในระดับสูงได้ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าพื้นที่ตรวจสอบ ในด้านความปลอดภัยล่วงหน้าก่อนที่ท่าน หรือบุคคลสำคัญจะเดินทางไปถึงที่หมาย สน.เอกชน มีทีมงาน บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ ในการทำงานสูง มาทำหน้าที่ปกป้อง คุ้มภัยให้กับท่าน หรือบุคคลสำคัญ ที่ท่านต้องการให้ได้รับความปลอดภัยในระดับสูงถึงสูงที่สุดได้

ขั้นตอนการว่าจ้างบอดี้การ์ด

  1. ก่อนเริ่มงาน สน.เอกชน จะมีการเรียกเก็บค่าจ้างในอัตราร้อยละ 70 ของค่าจ้างทั้งหมด (อัตราค่าจ้างขึ้นอยู่กับข้อตกลงแล้วแต่กรณี แล้วแต่รูปแบบการให้บริการ)
  2. สน.เอกชน จะทำหนังสือสัญญาว่าจ้างให้ทำการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลให้กับผู้ว่าจ้าง
  3. ในกรณีของการจ้างบอดี้การ์ดระยะยาว หากมีบอดี้การ์ดคนใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุอันใด สน.เอกชน จะดำเนินการส่งบอดี้การ์ดคนอื่นไปปฏิบัติหน้าที่แทนในทันที
  4. ในกรณีที่ท่านต้องการให้บอดี้การ์ด ดูแลความปลอดภัยให้ท่าน ตลอด 24 ชั่วโมง ท่านต้องเป็นผู้จัดหาที่พักให้กับบอดี้การ์ดด้วย
  5. หลังจากเสร็จงาน ท่านต้องชำระค่าจ้างส่วนที่เหลือให้กับ สน.เอกชน