top of page
S__37527566_edited.jpg
S__37527564.jpg
สน.เอกชน (SECRET SERVICE) งานนักสืบ, อารักขาคนสำคัญ, ตามทวงหนี้ถูกกฏหมาย

สน.เอกชน ให้บริการงานสืบสวนทุกประเภท โดยมืออาชีพ

สน.เอกชน เป็นบริษัทจำกัด ที่เปิดดำเนินการเพื่อให้ บริการสืบสวน สืบหาข้อมูลทุกประเภท ทั้งในเรื่องส่วนตัว ชู้สาว ประวัติส่วนตัว การใช้โทรศัพท์ บัตรเครดิต บัญชีธนาคาร สืบหา สืบจับ ผู้ต้องหา ตามหมายจับ ข้อมูลรถยนต์ ประวัติอาชญากร สืบธุรกิจ สืบหาการทุจริตในองค์กร สืบคู่แข่งทางธุรกิจ สืบทรัพย์ บังคับคดี สืบหาที่อยู่ของลูกหนี้ สืบหาแหล่งผลิตสินค้าปลอม(ละเมิดลิขสิทธิ์) สืบหาพยานหลักฐานในการดำเนินคดี ทั้งในชั้นศาลและพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการ หรือสืบหาพยานหลักฐานในการต่อสู้คดี ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างถูกฟ้องต่อศาลทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา การให้บริการ รักษาความปลอดถัยบุคคลสำคัญ (บอดี้การ์ด) โดยทีมงาน มืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ด้านการสืบสวนและอารักขาบุคลสำคัญโดยตรง และมีการใช้อุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยเข้ามาช่วย ในการปฏิบัติภาระกิจต่าง ๆ ซึ่งทำให้สามารถสืบสวนหาข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำให้กับผู้ว่าจ้างได้ อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ สน.เอกชน มีบริการในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

ให้บริการสืบสวนในเรื่องส่วนตัว

 • ตรวจสอบข้อมูลหมายจับในคดีต่าง ๆ

 • สืบค้นข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ว่าจ้างต้องการทราบ

สืบสวนในเรื่องธุรกิจ

 • ตรวจสอบประวัติบุคคลของผู้สมัครงาน ลูกจ้างหรือพนักงาน ของบริษัท หรือองค์กรต่าง ๆ

 • สืบสวนหาข้อมูลของคู่ค้า ลูกค้า (ความน่าเชื่อถือของลูกค้า ข้อมูลด้านการเงินของคู่ค้าว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใด เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจให้เครดิตแก่ลูกค้า หรือผู้ที่จะร่วมลงทุนด้วย

 • ตรวจสอบสถานภาพ ข้อมูลต่างๆ (เช่นด้านการเงิน) ของบริษัท หรือ คู่ค้า ก่อนจะเข้าไปร่วมลงทุน หรือ ซื้อกิจการ(Take Over)

 • สืบสวนหาตัวผู้กระทำผิด กรณีการทุจริตในองค์กร หรือบริษัท

 • สืบสวนหาข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งทางด้านธุรกิจ (เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์ โรงงานที่ผลิตสินค้า ตลอดจนช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า รวมถึงข้อมูล สถานะทางการเงินด้วย)

 • สืบสวนหาข้อมูลของลูกหนี้ เพื่อการติดตามหนี้สิน รับทวงหนี้ ตามหนี้ เร่งรัดหนี้สิน

 • สืบสวนหาแหล่งผลิต ผู้ผลิต และจำหน่ายสินค้าปลอม หรือละเมิดลิขสิทธิ์

 • สืบทรัพย์บังคับคดี ตามคำพิพากษาของศาล

 • รับตรวจสอบงานพิจารณาสินไหม มรณะกรรมและการตรวจสอบงานพิจารณารับประกันให้กับบริษัทประกันชีวิตทั่วราชอาณาจักร

สืบสวนเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย

 • สืบสวนเพื่อหาพยานหลักฐานต่างๆ ทั้งพยานวัตถุ พยานเอกสาร และพยานบุคคล เพื่อใช้ประกอบในการดำเนินคดีทั้ง คดีแพ่ง และคดีอาญา หรือเพื่อใช้ในการต่อสู้คดี

 • สืบหาตัวบุคคลตามหมายจับหรือติดตามหาตัวบุคคลสูญหาย

 • สืบหาทรัพย์สินต่างๆ เพื่อการฟ้องร้องดำเนินคดี (เช่นการฟ้องหย่า ฟ้องแบ่งมรดก ตลอดจนการสืบหาทรัพย์สินเพื่อการบังคับคดี)

 • ติดตามทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดคืนจากเจ้าพนักงาน หรือหน่วยงานของรัฐที่ทำการยึดหรืออายัตไว้ โดยทรัพย์สินดังกล่าวไม่ได้มีไว้ได้มา หรือใช้ในการกระทำความผิด

บริการปรึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดี

เจ้าหน้าที่ ของ สน.เอกชน มีความชำนาญและประสบการณ์ ในการสอบสวน และการสืบสวนเป็นอย่างดี เพราะส่วนใหญ่เคยรับราชการตำรวจมาก่อน พร้อมทั้งทีมทนายความที่มีความรู้ความสามารถ และประสพการณ์ในการทำคดีมาอย่างโชกโชน ทำให้เราทราบแนวทาง ที่จะใช้ในการดำเนินคดี ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาเป็นอย่างดี และการที่ทีมงานของ สน.เอกชน เคยรับราชการมาก่อน ทำให้สามารถที่จะติดต่อกับหน่วยงานราชการได้อย่างสะดวก ราบรื่น เนื่องจากมีเพื่อนพ้อง รุ่นน้อง รุ่นพี่ ที่ยังคงรับราชการอยู่ในส่วนราชการต่าง ๆ หรือสถานีตำรวจ ทั่วประเทศ (connection)

ประวัติความเป็นมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สน.เอกชน(PRIVATE POLICE) ได้เกิดแนวคิดมาจาก กระผม ได้ลาออกจากราชการโดยการเกษียณก่อนกำหนด (Early retire)ผมจึงมีเวลามากพอที่จะทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามหลักพุทธธรรม” จนได้ดุษฎีบัณฑิต หลังจากที่กระผมได้เออรี่รีไทร์ออกมา มีอยู่สามครั้งที่มีการว่าจ้างให้กระผมไปปฏิบัติภารระกิจที่เกี่ยวกับคดีอีก(เป็นการว่าจ้างส่วนตัว) เพราะหลายคนทราบดีว่าถ้ามีความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องคดีความที่จะต้องหาพยานหลักฐาน เพื่อที่จะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดนั้น ถ้าให้กระผมช่วยติดตามดำเนินการแล้ว คดีเหล่านั้นจะจบลงได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ

ความหมายของคำว่า "เอกชน" นั้นหมายถึงการดำเนินการที่เป็นธุรกิจส่วนตัว โดยไม่ได้ใช้เงินภาษีของภาครัฐแต่อย่างใด แม้เงินบำนาญที่กระผมได้รับจากทางราชการทุก ๆ เดือนในฐานะข้าราชการบำนาญนั้นจะไม่มากนัก แต่กระผมก็ยังภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นตำรวจในตัวผมไม่เสื่อมคลาย มีภาษิตของผู้นำจีนกล่าวว่า "ปู้ก่วนไป๋เมาเฮยเมา ฮุ่ยจัวเหลาสู่จิ้วซื่อห่าวเมา“ "ไม่ว่าแมวขาวหรือแมวดำ ขอเพียงจับหนูได้ก็คือแมวที่ดี ในเมื่ออุดมการณ์ แนวคิดและเลือดตำรวจในตัวของผมนั้นยังไม่หมดไป(คาถาผมยังไม่เสื่อม) เพียงแต่ว่าในบัตรประจำตัวข้าราชการตำรวจของกระผมนั้น ได้เพิ่มคำว่าข้าราชการบำนาญเข้าไปเท่านั้น แต่ผมยังสามารถที่จะสร้างความสงบสุขให้แก่ประชาชนได้เหมือนเดิม สิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจให้กระผมได้มีความคิดริเริ่มการที่จะก่อตั่ง สน.เอกชน ขึ้นมา

ที่สำคัญที่สุดคือผมเป็นผู้กำกับ สน.เอกชน ที่สามารถรับงานได้ทั่วประเทศ สิ่งที่ผมกำลังจะทำในขณะนี้คือสิ่งที่ผมรักและสุจริตกับตัวผมมากที่สุด มันคือผมในหน้าที่หัวหน้าชุดสืบสวนหรือหัวหน้าบอดี้การ์ด และบัดนี้ผมได้กำหนดแผนการชีวิตของผมขึ้นมาด้วยตัวผมเองแล้ว

bottom of page