top of page

เกี่ยวกับเรา

  • สืบสวนหาพยานหลักในการกระทำความผิด เพื่อนำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีแพ่ง และอาญา

  • สืบสวนข้อมูลและประวัติ ประวัติอาชญากรรม และข้อมูลในทางลึก

  • สืบพฤติกรรมบุคคล และองค์กร การทุจริต และพฤติกรรมที่เป็นภัยคุกคามต่อความสงบสุข

  • สืบพฤติกรรมข้าราชการ นักการเมือง หาข้อมูลหลักฐานการฝ่าฝืนกฏหมายการเลือกตั้ง

  • สืบสวน จับกุมบุคคลผู้กระทำผิดต่อกฎหมาย ตามหมายศาล

  • สืบประวัติเบื้องหลัง ความน่าเชื่อถือของคู่ค้า หรือผู้ร่วมลงทุนในทางธุรกิจ

  • สืบหาแหล่งที่มาของการละเมิดลิขสิทธ์

  • สืบหาบุคคลที่สูญหาย ญาติ

  • ให้คำปรึกษา และสืบหาพยานหลักฐานในการต่อสู้คดี เพื่อปกป้องสิทธิ์ตนเอง

ประวัติ ความเป็นมา

แนวคิดในการจัดตั้ง สน.เอกชน

สน.เอกชน(PRIVATE POLICE) ได้เกิดแนวคิดมาจาก การที่กระผมได้ลาออกจากราชการ โดยการเกษียณก่อนกำหนด (Early retire)ทั้งทีผมอายุเพียง 47 ปี ซึ่งหากอายุไม่ถึง 50 ปี จะเออรี่รีไทม์ไม่ได้ แต่เนื่องจากผมเข้ารับราชการตรวจตั้งแต่อายุ 19 ปี จึงมีอายุราชการถึง 28 ปี ซึ่งเกินกว่าที่สำนักงานตำรวจฯกำหนดไว้คือ(25ปี) หลังจากลาออกจากตำรวจแล้ว ผมได้มีเวลาในการ ทำวิทยานิพนธ์จนจบปริญญาเอก และไปเป็นอาจารย์สอนกฎหมาย แต่ก็ยังมีคนว่าจ้างให้กระผมไปปฏิบัติภารระกิจ ที่เกี่ยวกับคดีอีก(เป็นการว่าจ้างส่วนตัว) เพราะหลายคนทราบดีว่าถ้ามีความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องคดีความ ที่จะต้องหาพยานหลักฐาน เพื่อที่จะต่อสู้หรือดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดนั้น ถ้าให้กระผมช่วยติดตามดำเนินการแล้ว คดีเหล่านั้นจะจบลงได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ

      ในเมื่ออุดมการณ์ แนวคิดและเลือดตำรวจในตัวของผม ยังไม่หมดไป(คาถาผมยังไม่เสื่อม) เพียงแต่ว่าในบัตรประจำตัวข้าราชการตำรวจของกระผมนั้น ได้เพิ่มคำว่าข้าราชการบำนาญเข้าไปเท่านั้น แต่ผมยังสามารถที่จะทำงานได้เหมือนเดิม

      คำว่า "เอกชน" นั้นหมายถึงการดำเนินการที่เป็นธุรกิจส่วนตัว โดยไม่ได้ใช้เงินภาษีของภาครัฐแต่อย่างใด นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจให้กระผมได้มีความคิดริเริ่มก่อตั้ง สน.เอกชน ขึ้นมา

มีภาษิตของผู้นำจีนกล่าวว่า
"ปู้ก่วนไป๋เมาเฮยเมา ฮุ่ยจัวเหลาสู่จิ้วซื่อห่าวเมา“
"ไม่ว่าแมวขาวหรือแมวดำ ขอเพียงจับหนูได้ก็คือแมวที่ดี

      ถึงแม้ผมลาออกจากราชการแล้ว แต่ก็ยังมีคนมาขอความช่วยเหลืออยู่เนือง ๆ เกี่ยวกับเรื่องคดี และกระผมก็ได้ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ หรือดำเนินการให้ในส่วนที่ทำได้ ทำให้ทุกคนที่เข้ามาปรึกษา ได้รับความพึงพอใจ จากการที่ได้รับคำขอบคุณ และสินน้ำใจ(ของฝาก) จนเป็นเรื่องปกติภายในครอบครัวของกระผม ลูก ๆ ก็ได้ซึมซับ และได้รับรู้ว่าพ่อยังเป็นตำรวจในใจคนอื่นอยู่เหมือนเดิม เพราะ “ตำรวจคือผู้พิทักษ์ ที่ช่วยเหลือคนอื่นที่ได้รับความเดือดร้อน ถูกรังแก ถูกโกงหรือถูกเอาเปรียบ”

      จากสิ่งที่ผ่านมาทำให้กระผมเกิดแนวความคิดว่า ถ้าหากผมเอาองค์ความรู้ในเรื่องวิชาชีพตำรวจ ที่ติดมากับตัวผม ไม่ว่าทักษะและความชำนาญที่ได้สั่งสมมาเป็นเวลานานปี จากการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจนำมาเปิดเป็นคลินิกรักษาคดีให้กับคนอื่นบ้างล่ะ...คิดไปคิดมา เออ..ใช่เลย...! การที่ผมเคยทำแต่เรื่องของคนอื่นมาโดยตลอด นี่คือตัวตนที่แท้จริงของผม ผมเคยทำงานดูแลความปลอดภัยให้แก่บุคคลสำคัญ(VIP) ผมมีความถนัดในงานสืบสวน มีทีมงานที่มีคุณภาพ เคยผ่านงานสืบสวนจับกุมในคดีอาชญากรรม ที่ซับซ้อน หลากหลาย มีผลงานมามามากมาย

      ดังนั้น กระผมจึงมีความมั่นใจว่า จะทำให้ สน.เอกชน เป็นองค์กรที่ให้บริการในด้านที่ปรึกษากฎหมาย การสืบสวนและรักษาความปลอดภัยแก่บุคลสำคัญ ซึ่งจะเป็นทางเลือกใหม่ให้กับประชาชน ที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็ว และการที่ไม่มีปัญหาเรื่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ, ไม่ต้องรอรับฟังคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน ทำให้เราสามารถทำงานตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และปลอดภัย ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย

ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับ
พ.ต.อ. ดร.ณัฏฐ์พัชร์ โฆษิตเลิศ)
สน.เอกชน

bottom of page